Rješenje Općeg suda (šesto vijeće) od 16. rujna 2015.$