Presuda Općeg suda (osmo vijeće) od 9. prosinca 2014.$