Provedbena uredba Komisije (EU) br. 776/2014 оd 16. srpnja 2014. o utvrđivanju količinskog ograničenja za izvoz šećera i izoglukoze izvan kvote do kraja tržišne godine 2014./2015.