Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1134 оd 9. srpnja 2015. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (กาแฟดอยตุง (Kafae Doi Tung) (ZOZP))