Tiesas spriedums (otrā palāta) 2015. gada 16. jūlijā.