Sažetak Odluke Komisije od 9. listopada 2013. o ocjenjivanju koncentracije spojive s unutarnjim tržištem i funkcioniranjem Sporazuma o EGP-u (Predmet COMP/M.6796 – Aegean/Olympic II) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2013) 6561) Tekst značajan za EGP