Samenvatting van het besluit van de Commissie van 16 juni 2015 waarbij een concentratie verenigbaar wordt verklaard met de interne markt en de werking van de EER-overeenkomst (Zaak M.6800 — PRSfM/STIM/GEMA/JV) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 4061)