Sommarju tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta’ Ġunju 2015 li tiddikjara konċentrazzjoni kompatibbli mas-suq intern u t-tħaddim tal-Ftehim ŻEE (Il-Każ M.6800 — PRSfM/STIM/GEMA/JV) (innotifikat taħt id-dokument C(2015)4061)