Sažetak odluke Komisije od 16. lipnja 2015. o ocjenjivanju koncentracije spojivom s unutarnjim tržištem i djelovanjem Sporazuma o EGP-u (Predmet M.6800 – PRSfM/STIM/GEMA/JV) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 4061)