Resumé af Kommissionens afgørelse af 16. juni 2015 om en fusions forenelighed med det indre marked og EØS-aftalen (Sag M.6800 — PRSfM/STIM/GEMA/JV) (meddelt under nummer C(2015) 4061)