Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2343 z dnia 12 grudnia 2017 r. ustanawiające zakaz połowów rekinów głębinowych w wodach Unii i wodach międzynarodowych obszaru X przez statki pływające pod banderą Portugalii$