Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 777/2014 al Comisiei din 16 iulie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume