Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 777/2014 ( 2014. gada 16. jūlijs ), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai