Provedbena uredba Komisije (EU) br. 777/2014 оd 16. srpnja 2014. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća