Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet COMP/M.7160 – Predica/AVIVA France/Ensemble immobilier Saint-Denis) Tekst značajan za EGP