Zadeva C-636/18: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 24. oktobra 2019 – Evropska komisija/Francoska republika (Neizpolnitev obveznosti države – Okolje – Direktiva 2008/50/ES – Kakovost zunanjega zraka – Člen 13(1) in Priloga XI – Sistematično in dolgotrajno preseganje mejnih vrednosti za dušikov dioksid (NO2) na nekaterih francoskih območjih in aglomeracijah – Člen 23(1) – Priloga XV – ,Čim krajše‘ obdobje preseganja – Ustrezni ukrepi)