asia C-636/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 24.10.2019 – Euroopan komissio v. Ranskan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Ympäristö – Direktiivi 2008/50/EY – Ilmanlaatu – 13 artiklan 1 kohta ja liite XI – Järjestelmällinen ja jatkuva typpidioksidin (NO2) raja-arvojen ylittäminen Ranskan tietyillä alueilla ja tietyissä taajamissa – 23 artiklan 1 kohta – Liite XV – ”Mahdollisimman lyhyt” ylityksen kesto – Asianmukaiset toimenpiteet)