Mål C-363/10: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 6 juni 2011 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso, Portugal) — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues mot Companhia de Seguros Zurich SA