Provedbena uredba Komisije (EU) br. 80/2014 оd 29. siječnja 2014. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća