Kendelse afsagt af præsidenten for Retten i Første Instans den 1. februar 2001 i sag T-350/00 R, Free Trade Foods NV mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Sag om foreløbige forholdsregler — beskyttelsesforanstaltninger — sukkerprodukter, som har kumulativ EF-OLT-oprindelse — uopsættelighed)