Presuda Suda (prvo vijeće) od 1. srpnja 2004.#Florian W. Wallentin protiv Riksskatteverket.#Zahtjev za prethodnu odluku: Regeringsrätten - Švedska.#Slobodno kretanje osoba.#Predmet C-169/03. Presuda Suda (prvo vijeće) od 1. srpnja 2004.