Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió által az egyrészről az Európai Gazdasági Közösség, másrészről a Norvég Királyság közötti megállapodás által létrehozott Vegyes Bizottságban az említett megállapodáshoz csatolt, a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyv módosításával kapcsolatban képviselendő álláspontról