IZVJEŠĆE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijećao izmjeni Uredbe (EZ) br. 1059/2003 u pogledu prostornih tipologija (Tercet) (COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)) Odbor za regionalni razvoj Izvjestiteljica: Iskra Mihaylova