Presuda Općeg suda (drugo vijeće) od 24. studenoga 2015.$