Predmet C-36/12 P: Presuda Suda (šesto vijeće) od 22. svibnja 2014. – Armando Álvarez, SA protiv Europske komisije (Žalba — Tržišno natjecanje — Zabranjeni sporazumi — Tržište industrijskih plastičnih vreća — Pripisivanje društvu majci protupravnog ponašanja društva kćeri — Obveza obrazlaganja)