Odluka Komisije (EU) 2015/2099 оd 18. studenoga 2015. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za uzgojne supstrate, poboljšivače tla i malč (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 7891) (Tekst značajan za EGP)