Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/108 оd 28. siječnja 2021. o produljenju djelovanja koje je mađarski Nacionalni zavod za javno zdravstvo poduzeo kako bi se dopustilo stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporaba biocidnog proizvoda Biobor JF u skladu s člankom 55. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2021) 403) (Vjerodostojan je samo tekst na mađarskom jeziku)