Sklep Političnega in varnostnega odbora (SZVP) 2019/1112 z dne 12. junija 2019 o imenovanju poveljnika sil EU v vojaški operaciji Evropske unije v južnem delu osrednjega Sredozemlja (operacija EUNAVFOR MED SOPHIA) in razveljavitvi Sklepa (SZVP) 2018/1219 (EUNAVFOR MED/1/2019)