Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2019/1112 (2019. gada 12. jūnijs), ar ko ieceļ ES spēku komandieri Eiropas Savienības militārajai operācijai Vidusjūras apgabala centrālās daļas dienvidos (EUNAVFOR MED operācija SOPHIA) un atceļ Lēmumu (KĀDP) 2018/1219 (EUNAVFOR MED/1/2019)