Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös (YUTP) 2019/1112, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2019, EU:n joukkojen komentajan nimittämisestä keskisen Välimeren eteläosassa toteutettavaan Euroopan unionin sotilasoperaatioon (EUNAVFOR MED SOPHIA -operaatio) ja päätöksen (YUTP) 2018/1219 kumoamisesta (EUNAVFOR MED/1/2019)