Решение (ОВППС) 2019/1112 на Комитета по политика и сигурност от 12 юни 2019 година за назначаване на командващия силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз в южната част на Централното Средиземноморие (EUNAVFOR MED операция SOPHIA) и за отмяна на Решение (ОВППС) 2018/1219 (EUNAVFOR MED/1/2019)