ETA:n sekakomitean päätös N:o 68/2011, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2011 , ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta