Zaak C-306/06: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 3 april 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Köln — Duitsland) — 01051 Telecom GmbH/Deutsche Telekom AG (Richtlijn 2000/35/EG — Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties — Artikel 3, lid 1, sub c-ii — Betalingsachterstand — Bankovermaking — Datum vanaf wanneer betaling moet worden geacht te zijn verricht)