Beslut av Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik BiH/3/2004 av den 29 september 2004 om inrättande av en bidragande länders kommitté för Europeiska unionens militära operation i Bosnien och Hercegovina (2004/739/GUSP)