Odluka Komisije (EU) 2019/165 оd 1. veljače 2019. o utvrđivanju internih pravila o pružanju informacija ispitanicima i ograničenju nekih njihovih prava od strane Komisije u kontekstu administrativnih istraga, preddisciplinskih i disciplinskih postupaka te postupaka suspenzije