Zadeva C-545/17: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 27. marca 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sąd Najwyższy-Poljska) – Mariusz Pawlak/Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Predhodno odločanje — Notranji trg poštnih storitev — Direktivi 97/67/ES in 2008/6/ES — Člen 7(1) — Pojem „izključne ali posebne pravice za vzpostavitev in zagotavljanje poštnih storitev“ — Člen 8 — Pravica držav članic, da organizirajo storitev priporočenih pošiljk, ki se uporablja v sodnih postopkih — Rok za vložitev procesne vloge pri sodišču — Skladna razlaga nacionalnega prava s pravom Unije — Omejitve — Neposredni učinek, na katerega se sklicuje pojavna oblika države članice v okviru spora s posameznikom)