Kawża C-545/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-27 ta’ Marzu 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Sąd Najwyższy — il-Polonja) — Mariusz Pawlak vs Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Suq intern tas-servizzi postali — Direttivi 97/67/KE u 2008/6/KE — Artikolu 7(1) — Kunċett ta’ “drittijiet esklużivi jew speċjali għall-istabbiliment u l-provvista ta’ servizzi postali” — Artikolu 8 — Dritt tal-Istati Membri li jorganizzaw is-servizz ta’ posta rreġistrata użat fil-kuntest ta’ proċeduri ġudizzjarji — Terminu għall-preżentata — Skadenza għat-tressiq ta’ att proċedurali quddiem qorti — Interpretazzjoni konformi tad-dritt nazzjonali mad-dritt tal-Unjoni — Limiti — Effett dirett invokat minn emanazzjoni ta’ Stat Membru fil-kuntest ta’ tilwima kontra individwu)