Lieta C-545/17: Tiesas (ceturtā palāta) 2019. gada 27. marta spriedums (Sąd Najwyższy (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Mariusz Pawlak/Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Pasta pakalpojumu iekšējais tirgus — Direktīvas 97/67/EK un 2008/6/EK — 7. panta 1. punkts — Jēdziens “ekskluzīvas vai īpašas tiesības ieviest vai sniegt pasta pakalpojumus” — 8. pants — Dalībvalstu tiesības organizēt ierakstītu pasta sūtījumu pakalpojumu, kas tiek izmantots tiesas procedūrās — Termiņš procesuālā dokumenta iesniegšanai tiesā — Savienības tiesībām atbilstīga valsts tiesību interpretācija — Ierobežojumi — Tieša iedarbība, uz ko atsaucas dalībvalsts emanācija tiesvedībā pret fizisku personu)