Γραπτή ερώτηση E-009782/11 Elisabetta Gardini (PPE) προς την Επιτροπή. Εμπόριο ωαρίων