SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0179/00 van Alexander de Roo (Verts/ALE) aan de Commissie. Proefboringen in de Biesbosch.