SKRIFTLIG FORESPØRGSEL P-0179/00 af Alexander de Roo (Verts/ALE) til Kommissionen. Prøveboringer i De Biesbosch.