spojeni predmeti C-381/18 i C-382/18: Presuda Suda (prvo vijeće) od 12. prosinca 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Raad van State - Nizozemska) – G.S. (C-381/18), V.G. (C-382/18) protiv Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Zahtjev za prethodnu odluku – Granična kontrola, azil i useljavanje – Politika useljavanja – Direktiva 2003/86/EZ – Pravo na spajanje obitelji – Uvjeti za ostvarenje prava na spajanje obitelji – Pojam „razlozi javnog poretka” – Odbijanje zahtjeva za ulazak i boravak člana obitelji – Povlačenje ili odbijanje obnavljanja dozvole boravka člana obitelji)