Lieta C-492/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 26. jūnijā iesniedza Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) — OK