Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/1541 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας της 13ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με τον διορισμό του αρχηγού αποστολής της αστυνομικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Παλαιστινιακά Εδάφη (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2020)