Predmet C-506/16: Presuda Suda (šesto vijeće) od 7. rujna 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal da Relação do Porto – Portugal) – José Joaquim Neto de Sousa protiv Estado português (Zahtjev za prethodnu odluku — Građanskopravna odgovornost u pogledu upotrebe motornih vozila — Direktiva 72/166/EEZ — Direktiva 84/5/EEZ — Direktiva 90/232/EEZ — Vozač odgovoran za nezgodu koja je prouzročila smrt njegova bračnog druga, putnika u vozilu — Nacionalno zakonodavstvo koje isključuje naknadu imovinske štete koja je nastala vozaču odgovornom za nezgodu)