Presuda Općeg suda (sedmo vijeće) od 30. lipnja 2016.