2013/195/EU: Provedbena odluka Komisije od 23. travnja 2013. o određivanju praktičnih rješenja, jedinstvenih oblika i metodologije u vezi s popisom radiofrekvencijskog spektra uspostavljenog Odlukom br. 243/2012/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju višegodišnjeg programa za politiku radiofrekvencijskog spektra (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 2235) Tekst značajan za EGP PROPCELEX