Komission tiedonanto vammaisten yhtäläisistä mahdollisuuksista - Euroopan yhteisön uusi vammaisstrategia - Luonnos: neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma vammaisten yhtäläisistä mahdollisuuksista