/* */

2014 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis 2014 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis.#Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins prieš Via Directa – Companhia de Seguros SA.#Tribunal do Trabalho de Lisboa prašymas priimti prejudicinį sprendimą.#Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Procedūros reglamento 53 straipsnio 2 dalis – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – Lygybės ir nediskriminavimo principas – Nacionalinės teisės aktai, kuriais numatyta sumažinti darbo užmokestį tam tikriems valstybinio sektoriaus darbuotojams – Sąjungos teisės neįgyvendinimas – Akivaizdus Teisingumo Teismo jurisdikcijos nebuvimas.#Byla C-665/13.