Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 207, 2006